Inskripsion kontab

Payroll Mauritius pou konsiderableman bes ou kou prodiksion lapey pou ou bann klian.

Nepli bizin aste ankor lozisiel, pena lisans aniel pou peye, pa bizin training, ek sirtou... zero langazman: ou arete kan ou anvi!

Sinp, pwisan, rapid, aksesib 24/7 partou ek sirtou bien sinp pou adapte demann ou bann klian, mem bann seki pli exizan, li pou market limaz ou konpagni akoz pou ena llogo ou Kabine kontab lor zouti ki ou pou donn ou bann klian atraver internet.

Anplis, an tan ki enn kontab, ou benefisie bann kondision partikilie interesan konpare a tarif piblik parski otomatikman ou pou benefisie bann kondision sponsorship pou sak klian, ek san limit lor dirasion.

Swivan