• fullslide6
  Payroll Mauritius
  Payroll Mauritius Premie solision lapey
  100% Cloud dan lil Moris
  Bann opsion sinp, pwisan
  ek personalize pou tou
  ou bann bezwin lapey.
  ― Lekip E-Payroll
 • StaffConnect
  StaffConnect permet
  pou dispoz tou bann detay lapey.
  Scan pou ouver aplikasion
  Clik pou ouver dans navigater
 • 100%
  kre dan Moris
  pou ban konpagni Morisien

Lapey enn problem pou ou ?

Payroll Mauritius samem ou solision !

Bann karakteristik ki ou pou adore

Zis pou mansionn sertin fonksion prefere ki
fer Payroll Mauritius pwisan ek fasil pou servi

 • Inportasion sinp bann anplwaye

 • Bann kalkilasion lapey otomatik

 • Bann dosie letan personalize

 • Bann seksion komin

 • Export bann peyman banker ek kas

 • Bann group lapey