Dan mwins ki 3 minit, ou pou kapav prodir ou premie payslip san papie an mem tan respekte bann lalwa deklaratif dan lil Moris! Res asire, mem si li res tre sinp, Alex ek Raj pou ed ou pandan tou prosedir. Anplis, res asire ki kan ou pou servi Payroll Mauritius an tan normal mansielman, linterfas itilizater profesionel ki pou dan ou dispozision, pou ankor pli rapid!

Bon,pou koumanse, ou kapav dir nou kouma ou apele: